Робота зі словниками

Словники2В Корисниках від Оціночок є така порада для батьків:

Заохочуйте питання

Заохочуйте дитину  просити вашої допомоги, коли вона не розуміє значення слова, допомагайте їй, користуйтесь разом тлумачним словником. Діти обожнюють працювати зі словниками, особливо, якщо дорослі «розгубляться і не зможуть розтлумачити слово».

Спробуйте ще один прийом – пошук значення слова за контекстом, опираючись на текст, у якому це слово зустрічається(Контекст (лат. contextus – тісний зв’язок, сплетення) – відрізок, частина тексту писемної чи усної мови з закінченою думкою, який дає змогу точно встановити значення окремого слова чи виразу, що входять до його складу). Приклад визначення лексичного значення слова за контекстом: що означає слово «брость»? Контекст: «Дерева ще безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкритись (Леся Українка). Значення слова за тлумачним словником: брость- це листкові або квіткові бруньки.

Не забудьте похвалити дитину за те, що вона поставила запитання про значення незрозумілого слова, а не пропустила його повз вуха.

Базовий клас О’ціночок користується довідниками видавництва «Ранок», радимо ці видання для словникової роботи у початкових класах.


Універсальний комплексний словник-довідник молодшого школяра

book_234_75fa94e2d4197b27239df723490a3fb1

Посібник містить такі словники: тлумачний, орфографічний, орфоепічний, словник наголосів, словотвірний, словник синонімів і антонімів, словник омонімів, етимологічний, фразеологічний, народознавчий, словник іншомовних слів та словник імен, а також короткий довідник з української мови. За допомогою цього збірника учень зможе поповнити свій словниковий запас, навчиться доречно вживати слова у своєму мовленні, розрізняти синоніми, антоніми й омоніми, виконувати словотвірний аналіз слова, повторити всі орфограми з курсу української мови, підготуватися до контрольної роботи.
Посібник призначений для учнів 1–4 класів, їхніх батьків та вчителів початкової школи.

.

.


Универсальный справочник младшего школьника

book_3406_02daab45f85b8624f4c6bc930203f35dПособие охватывает материал начальной школы по основным базовым предметам: украинскому языку, русскому языку, чтению, математике, природоведению, основам здоровья, искусству. Постепенный переход от начального уровня базовых знаний позволяет работать с пособием одинаково продуктивно и в 1 классе, и в 4 классе. Эта книга содержит обязательные правила, алгоритмы, определения понятий, таблицы, схемы, памятки, тематические словарики и цветную вкладку к предметам «Я и Украина» и «Искусство». Материал пособия позволит глубже ознакомиться с изучаемой темой. Кроме того, справочник содержит программные требования «Что должен знать и уметь каждый учащийся начальной школы».

.

.


Универсальный комплексный словарь-справочник младшего школьника

book_233_f3bc248f83896a195fb6a1b6227a9eb0Пособие содержит такие словари: толковый, орфографический, ударений, словообразовательный, синонимов, антонимов, омонимов, этимологический, фразеологический, устаревших слов, иностранных слов, имен, крылатых выражений, краткий справочник по русскому языку.
С помощью комплексного словаря-справочника ученик пополнит свой словарный запас, научится уместному употреблению слов в речи, различению синонимов, антонимов и омонимов, выполнит разбор слова по составу, повторит орфограммы из курса русского языка, подготовится к контрольной работе.
Пособие предназначено для учащихся 1—4 классов, их родителей и учителей начальных классов.

.

.

.


Корисні підказки для батьків шукайте

в мобільному додатку О’ціночки